สุราษฎร์ธานี // แขวงทางหลวงเวียงสระเปิดใช้ทางแยกต่างระดับมูลค่าหกร้อยกว่าล้าน “มอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” การจราจรคล่องตัวลดอุบัติเหตุในพื้นที่

สุราษฎร์ธานี // แขวงทางหลวงเวียงสระเปิดใช้ทางแยกต่างระดับมูลค่าหกร้อยกว่าล้าน “มอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” การจราจรคล่องตัวลดอุบัติเหตุในพื้นที่

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ข้อมูล : ปชส.จ.สฎ.
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผอ.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ 3 (เวียงสระ) ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้กรมทางหลวงได้มอบของขวัญปีใหม่2564ให้กับประชาชนชาวไทยและชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยการเปิดใช้สะพานทางแยกต่างระดับเวียงสระบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างในครั้งนี้เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรบริเวณจุดตัดทางแยก และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ในการเดินทาง และด้านขนส่งและประการสำคัญยังเป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานีและเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศอีกด้วย
สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกเวียงสระนี้มีมูลค่าการก่อสร้าง 616,267,000 บาท (หกร้อยสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท)ลักษณะโครงการเป็นสะพานข้ามแยกตามแนวทางหลวงหมายเลข41มีความยาวระยะทางประมาณ1กม. ขนาด4ช่องจราจร โดยมีทิศทางละ2ช่องจราจร ออกแบบจัดการจราจรในอีกทิศทางด้วยวงเวียน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน 2562 และแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในเดือนธันวาคม 2563

ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ยังกล่าวต่อว่าหลังจากที่โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้บริการ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น,อำนวยความสะดวกปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้ง ส่งเสริมการค้า,การขนส่งและการท่องเที่ยวของประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย.

%d bloggers like this: