ผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงราย CM47 ผลออกเพิ่มอีก 1 ราย เป็นลบ นัดตรวจเสี่ยงต่ำอีก 97 ราย 30 ธ.ค. นี้ พร้อมเคาะพื้นที่เสี่ยงสูงตามประกาศ สสจ.ระยอง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน ขอความร่วมมือผู้เข้าเมืองสแกน CM Chana ส่วนผู้ค้าในงานฤดูหนาวให้ตรวจเข้มคัดกรองโควิด-19 ด้วย

ผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงราย CM47 ผลออกเพิ่มอีก 1 ราย เป็นลบ นัดตรวจเสี่ยงต่ำอีก 97 ราย 30 ธ.ค. นี้ พร้อมเคาะพื้นที่เสี่ยงสูงตามประกาศ สสจ.ระยอง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน ขอความร่วมมือผู้เข้าเมืองสแกน CM Chana ส่วนผู้ค้าในงานฤดูหนาวให้ตรวจเข้มคัดกรองโควิด-19 ด้วย

วันที่ 28 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวาระสำคัญในการหารือเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักตัวเพิ่มเติม และมีมติให้ตรวจคัดกรองเข้มผู้ค้าในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้กำหนดมาตรการในการให้ผู้เข้ามายังเชียงใหม่ได้สแกนลงทะเบียน CM Chana ในทุกช่องทางเข้าสู่จังหวัด

สิ้นสุดการประชุม นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง ความคืบหน้าของทีมสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วยรายที่ 47 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประวัติผู้ติดเชื้อที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยจาก จ.ระยอง ขณะนี้รับรักษาตัวที่ห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สำหรับผลการติดตามผู้สัมผัส ทั้งหมด จำนวน 127 ราย ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 30 ราย ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว จำนวน 4 ราย( สามี บุตร 2 ราย และพี่เลี้ยง) ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลเป็นลบ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 97 ราย ซึ่งได้ติดตามตัวและนัดเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 30 ธันวาคม นี้ และได้กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง จนครบ 14 วัน

“จากการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีเห็นให้เพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงในมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ ผู้สัมผัสกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีประวัติไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด คือ ในจังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนธันวาคม 2563 และพื้นที่เสี่ยงจังหวัดระยอง ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้แก่ บริเวณ บขส.เก่า อ.เมืองระยอง , Fitness โกล์เด้น กอล์ฟ อ.เมืองระยอง, Fitness โกล์เด้น ซิตี้ อ.เมืองระยอง, สนามแบตมินตัน ทไวไลน์ คอร์ท (ข้างสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง) , ซุ้มไก่ ช.สมบูรณ์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง , Flick ผับ (สายล่าง), ตลาดวัดลุ่ม, โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง (ห้อง ม.4/12) ต้องลงทะเบียนในระบบ CM-Chana พร้อมกับให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ รวมถึงให้มีการตรวจ RT-PCR และกักกัน 14 วัน (Home Quarantine) นับจากวันที่สัมผัสวันสุดท้าย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ ใน จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง ช่วงเดือน ธ.ค. 2563 ก็ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ แนะนำให้ตรวจ RT-PCR และสังเกตอาการตนเองใกล้ชิด (Self monitoring) ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ เมื่อเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดได้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบ CM-Chana เมื่อท่านเดินทางเข้าจังหวัด ปิดหน้ากาก 100% เช็คอินไทยชนะตามจุดต่างๆ” นพ.กิตติพันธุ์ฯ กล่าว

ผช.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ รถยนต์ รถประจำทาง รวมถึงทางอากาศ ขอความร่วมมือลงทะเบียนใน CM Chana ซึ่งเป็นระบบที่ต้องเข้าไปกรอบข้อมูลระบุว่ามาจากสถานที่ไหน เพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะเดินทางไปที่ไหน และพักอยู่ที่ไหน ซึ่งระบบนี้จะเป็นการส่งข้อมูลให้กับพื้นที่ในการติดตามหากเกิดว่ามีอาการผิดปกติหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่จะใช้ในการสอบสวนโรค ขณะนี้ในพื้นที่ได้มีการจัดจุดให้ผู้ที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ได้สแกน CM Chana นอกจากนี้ยังสามารถสแกนล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้ด้วย

กิตติพันธุ์ ฉลอม กล่าวต่อว่า อีกประเด็นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งอีกไม่นานจะมีงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้ (28 ธ.ค.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ดำเนินการคัดกรองเข้มข้นกับผู้ประกอบการ ผู้ค้าที่จะเข้ามาอยู่ในงานฤดูหนาวฯ ตลอดช่วงเวลาที่จัดงาน จึงให้มีการคัดกรองกลุ่มผู้ค้า รวมถึงผู้ที่จะต้องทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนเป็นเวลานาน ก็จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ด้วยเลยในวันพรุ่งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: