รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเยี่ยมให้กำลังใจทราบมีคนพื้นที่เสี่ยงเข้าแม่อาย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเยี่ยมให้กำลังใจทราบมีคนพื้นที่เสี่ยงเข้าแม่อาย

30 ธันวาคม 2563 เวลา 1600 น
นโยบายกองทัพบกให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนในช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยทาง พันเอก ชาตรี สงวนธรรม รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมาปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติงานร่วมบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วได้เข้าพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการได้เข้ามาต้อนรับที่ด่านปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนที่หน้าที่ทำการอำเภอแม่อาย โดยมี พันเอก เอกวุฒิ สุขรส ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 พันเอกภาสกร กุลริวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่5 ผาเมือง พร้อมทั้งนายเอกชัย กัลยา หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอแม่อาย ได้รายงานถึงความปลอดภัยโควิด ที่ได้นำกลุ่มผู้เสี่ยงทั้งหมดตรวจรอบที่ 2 ทราบผลเป็นลบทั้งหมด

แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะว่าในเวลานี้กลุ่มคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี กำลังกลับมาพักผ่อนกันที่บ้านจำนวน 3 ครอบครัวและคาดว่าจะเข้ามาสมทบเพิ่มจำนวนมาก ซึ่งทาง อสม ได้เข้าทำการวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วปกติแต่ทางเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แจ้งให้กักตัวอยู่ที่บ้าน จะไปไหนต้องใส่แมส และแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม ทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันเผื่อมีใครแสดงผลหรือเป็นผู้ที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเยี่ยมให้กำลังใจทราบมีคนพื้นที่เสี่ยงเข้าแม่อายทางแม่อายทุกภาคส่วน ทั้งทหารพราน ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม อาสารักษาดินแดนแม่อาย ชรบ ตำรวจภูธรแม่อาย ตำรวจตระเวนชายแดน 334 ฯ อีกหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือบูรณาการร่วมกันผลัดเปลี่ยนรักษาความปลอดภัยมีความพร้อมที่จะเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เต็ม100%

%d bloggers like this: