วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2021

“ยังติดตามดูแลด้วยความห่วงใย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“ยังติดตามดูแลด้วยความห่วงใย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

ตามที่ พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้นำพลฯ พีรภัทร สุวรรณศิลป์ ทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2563 สังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 39 ไปเยี่ยมบิดา มารดา ณ บ้านเช่า เลขที่ 9/3 หมู่ 7 ตำบล วังทอง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งครอบครัวของ พลฯ พีรภัทรฯ มีฐานะยากจน อาศัยเช่าโกดังเก่า อยู่ ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง บิดา มารดา มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเผาถ่านขาย พลฯ พีรภัทรฯจึงเป็นตัวหลักในการหาเงินเลี้ยงดูบิดา มารดา

เมื่อวันที่ 30ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมายให้ ร้อยเอ ก สุริโย พรมปัญญา ผู้บังคับกองร้อย มณฑลทหารบกที่ 39 ไปเยี่ยมครอบครัว พลทหาร พีรภัทร ฯ ณ บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ 7 ตำบล วังทอง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย พร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร 1 กระสอบ, เงินสด 1,000 บาท, ผ้าห่ม 4 ผืน,ปลากระป๋อง ,ผงซักฟอก 1,น้ำมันพืช,ซอส,น้ำปลา,น้ำตาล,มาม่า, นม สบู่ และ ยาสีฟัน ไปมอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กล่าวว่า หน่วยจะติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวพลทหาร พีรพัฒน์ฯ ต่อไป และสิ่งที่หน่วยจะ ต้องดำเนินการต่อไป คือส่งเสริมให้ พลทหาร พีรภัทรฯ ศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียนให้จบ ม.6 และ ติวให้สอบเข้าเป็น นนส.ทบ.ที่เจ้าตัวมีความไฝ่ฝันอยากจะเป็น เพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคงได้ดูแลบิดา มารดาต่อไป
พลทหาร พีรภัทรฯ กล่าวว่า ตนเองภาคภูมิใจมากที่ได้รับราชการทหาร ปัจจุบันตนมีรายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงในการรับราชการทหาร และได้ส่งไปให้บิดา มารดาได้ใช้จ่าย อีกทั้ง ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ดูแลทั้งตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี
ตนเองจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดพร้อมกับจะตั้งใจศึกษาต่อ ให้จบ มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อจะได้มีอาชีพเลี้ยงดูบิดา มารดา ต่อไป

%d bloggers like this: