จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินตั้งจุดตรวจเข้มงวดโควิด19

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินตั้งจุดตรวจเข้มงวดโควิด19

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินตั้งจุดตรวจเข้มงวดโควิด19
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหิน

ตรวจจุดตรวจป้องกันไวรัสโควิด ที่ด่านบ่อฝ้าย ท้ังขาเข้าหัวหิน และขาล่องเข้ากรุงเทพ และจุดบริเวณตู้ตำรวจทางหลวง ขาเข้ากรุงเทพเส้นบายพาสถนนเพชรเกษม
พบเจ้าหน้าทีปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ ขอขอบคุณทุกฝ่าย

ทีมข่าวหัวหิน/รายงาน

%d bloggers like this: