สุราษฎร์ธานี // อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ฯ เข้มแข็งรวมพลังคัดกรองโควิด-19.

สุราษฎร์ธานี // อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ฯ เข้มแข็งรวมพลังคัดกรองโควิด-19

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (11ม.ค.2564) จนท.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ของชุมชนรวมเพชรสามัคคี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันคัดกรองโควิด-19 ในงานฌาปนกิจศพ ที่วัดสามัคคีผดุงพันธ์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยร่วมปฏิบัติการคัดกรองผู้มาร่วมงานตั้งแต่คืนแรกจนถึงวันฌาปนกิจศพ

โดยบ่ายวันนี้มีนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล และ สส.สุราษฎร์ธานี เขต1 นายภานุ ศรีบุษยกาญจน์ พร้อมคณะเดินทางมาร่วมพิธี โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้เข้ารับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการก่อนเข้างานทุกคน

ทั้งนี้ทางเจ้าภาพก็ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และจัดเว้นระยะที่นั่งให้ห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ด้วยเช่นกัน ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่อสม.รวมเพชรสามัคคี เป็นไปด้วยความเคร่งครัดตามมาตรการของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกประการ.

ภาพ/ข่าว ภูรดา วิชัยดิษฐ์

%d bloggers like this: