จ.พังงา กำหนดขั้นตอนปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง ลดการซ้ำซ้อน

จ.พังงา กำหนดขั้นตอนปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง ลดการซ้ำซ้อน

วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยข้อมูล จาก ศบค. ณ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. สถานการณ์ภาพรวมของประเทศมีผู้ติเชื้อ 249 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม10,547 ราย หายป่วยแล้ว 6,566 ราย เสียชีวิตสะสม 67 ราย จำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพฯและนนทบุรี 3,023 ราย ภาคเหนือ 281 ราย ภาคกลาง 6,309 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 154 ราย และภาคใต้ 780 ราย ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงายังไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อ และยังคงกำหนดมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังในทุกพื้นที่พร้อมกับการตั้งด่านตรวจคัดกรองที่อำเภอหน้าด่าน ประกอบด้วย อำเภอตะกั่วทุ่ง อ.ทับปุด อ.ตะกั่วป่า อ.คุระบุรี และ อ.กะปง โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดบูรณาการ เช่น อสม.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประจำแต่ละด่านซึ่งทางจังหวัดจะได้ออกแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน และหลักปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเดียวกันให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายถือปฏิบัติ เพื่อลดการซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนในการเตรียมเอกสาร หลักฐาน ก่อนเข้าด่านตรวจ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
สำหรับสถานที่ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับการเผชิญเหตุ ขณะนี้มีเตียงรองรับถึง 540 เตียง แบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามระดับจังหวัด 160 เตียง ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 114 เตียง สนามกีฬา อบจ. 46 เตียง และโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ 380 เตียง
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการระบาดในพื้นที่จังหวัดพังงาจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อ ก็ขอให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หรืออยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่จำนวนมาก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ใช้แอพพลิเคชั่น หมอชนะ และไทยชนะ เว้นระยะห่างกับบุคคลอื่น และช่วยกันเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน

%d bloggers like this: