จ.ประจวบคีรีขันธ์/นายอำเภอหัวหิน นำทีมกิ่งกาชาดช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

จ.ประจวบคีรีขันธ์/นายอำเภอหัวหิน นำทีมกิ่งกาชาดช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

จ.ประจวบคีรีขันธ์/นายอำเภอหัวหิน
นำทีมกิ่งกาชาดช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ประกอบด้วย ที่ปรึกษากิ่งกาชาด กรรมการ จนท และหัวหน้าสำนักงานกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเดี่ยว 2 ช้ัน ของ นายประวิทย์ สังข์ทอง อายุ 64 ปี และนางเกษร สังข์ทอง อายุ 60 ปี เลขที่ 246 หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

เวลาประมาณ 0300 น เศษ
โดยนายอำเภอ/กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท มอบถุงยังชีพชุดใหญ่ ผ้าห่ม ข้าวสาร น้ำดื่ม สนง กาชาดเฉลิมพระเกียรติ มอบถุงยังชีพชุดใหญ่ช่วยให้ประชาชนทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น
กาชาดช่วยเรา
เราช่วยกาชาด

ทีมข่าวหัวหิน/รายงาน

%d bloggers like this: