ราชบุรีออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19)อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา

จ.ราชบุรี/ราชบุรีออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19)อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา

เมื่อวันที่11 มกราคม 2564นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19) มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย โดยจังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19) ออกเป็น 3 ชุดมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีทั้ง 3เป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมพร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆในจังหวัดร่วมติดตามเพื่อให้กำลังใจจุดคัดกรองด้วย

สำหรับในวันนี้นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดตรวจคัดกรองออกตรวจเยี่ยมอำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา จำนวน 3 จุดคือ จุดตรวจคัดกรองหน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จุดตรวจคัดกรองแปดเหลี่ยม ฐานปฏิบัติการที่ 3 กองร้อยทหารพรานที่ 1102 อำเภอสวนผึ้ง และจุดตรวจคัดกรองหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคา อำเภอบ้านคา โดยทุกด่านจุดคัดกรอง จังหวัดราชบุรีได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย ยากันยุง น้ำดื่ม มามอบในการนี้ด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: