ชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกันดับไฟและทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามบริเวณทางเข้าวัดถ้ำพระ

ชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกันดับไฟและทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามบริเวณทางเข้าวัดถ้ำพระ หมู่ 6 .ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สืบเนื่องจากปัจจุบันพบว่าในพื้นที่เริ่มเกิดไฟป่า ประกอบกับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นลมแรง ส่งผลให้ไฟที่เกิดลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยครั้งนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน 10 ไร่
ทางด้าน พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้ขอให้ชุดบรรเทาสาธารณภัยสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยการลดการเผาในพื้นที่โล่ง ตลอดจนร่วมกับประชาชนทำแนวกันไฟบริเวณจุดเสี่ยง.

ทรงวุฒิ ทับทอง