วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ว่าที่นายก อบจ. ลุ้นระทึก!.. รอประกาศผลเลือกตั้ง ส่วนที่โดนแขวนรอกกต.สะเด็ดน้ำ 19 กุมภาพันธ์ นี้.

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ที่มี นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องการรับรองและไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) โดยมีมติรับรอง ส.อบจ. รับรอง นายก อบจ. และ “แขวน” นายก อบจ.ไว้หลายจังหวัดโดนมีไทม์ไลน์ดังนี้
• รอบแรก กกต.รับรองนายก อบจ. 12 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ลำพูน, จ.ตาก, จ.เพชรบุรี, จ.กระบี่, จ.ปัตตานี, จ.จันทบุรี, จ.พิษณุโลก,
จ.พะเยา,จ.สมุทรสงคราม ,จ.หนองคาย ,จ.หนองบัวลำภู และ จ.เพชรบูรณ์
• รอบสอง กกต.ได้พิจารณาและมีมติ “แขวน” 2 ว่าที่นายก อบจ.มุกดาหาร และ สิงห์บุรี เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

• รอบสาม กกต.ได้พิจารณาเพิ่มเติมอีก 15 จังหวัด โดยรับรอง นายก อบจ. 4 จังหวัดคือจ.นครราชสีมา,จ.อุทัยธานี, จ.สตูล และ จ.สุรินทร์ ขณะเดียวกันทาง กกต.ได้ “แขวน” ว่าที่นายก อบจ. 11 จังหวัด เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้ง ประกอบด้วย จ.ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตราด, พัทลุง, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, กาญจนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม

ข้อมูลจาก กกต.ระบุว่า จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ ขณะนี้มีจำนวนมาก
โดยทาง กกต.จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนเรื่องการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.ต่อ และต้องมาลุ้นว่าในจังหวัดที่เหลือที่ กกต.ยังไม่ได้พิจารณาใครจะได้รับการรับรอง หรือใครจะต้องถูก “แขวน” ไว้เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13ม.ค.64 กกต.ได้พิจารณารับรองผล นายกอบจ.ตามที่เสนอเพิ่มมาอีก 11 จังหวัด โดยมีมติรับรอ งผล นายกอบจ.เพิ่มอีก 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ นครนายก กำแพงเพชร และศรีสะเกษ ส่วนอีก 7 จังหวัดโดนแขวนเพราะมีเรื่องร้องเรียนคือ เชียงราย นครศรีธรรมราช พังงา ประจวบคีรีขันธ์ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ และนครพนม ก่อนหน้านี้ทาง กกต. ได้มีการพิจารณารับรองผลนายกฯ และสมาชิก อบจ.ไปแล้ว 57 จังหวัด ล่าสุดพิจารณาไปแล้วรวม 68 จังหวัด และคาดว่าที่เหลืออีก 8 จังหวัดทาง กกต. จะมีการประชุมในวันนี้ (14ม.ค.) ก่อนที่ กกต. จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้กำหนดไว้ว่า หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้ กกต. ประกาศรับรองผลภายใน 30 วัน ส่วนจังหวัดที่ กกต.แขวนเอาไว้คือยังไม่มีการพิจารณาเพราะมีเรื่องร้องเรียน กกต. มีอำนาจในการพิจารณาต่ออีก 30 วันซึ่งจะครบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564.

%d bloggers like this: