วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานอู๊ด (เพชรเกษม 1)นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่ แก่หัวหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลป่าติ้ว

ประธานอู๊ด (เพชรเกษม 1)นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่ แก่หัวหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลป่าติ้ว

วันที่ 13 มกราคม 2564
นายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี (ประธานอู๊ด) ประธานมูลนิธิเพชรเกษม และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมยโสธร ได้นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่ แก่หัวหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลป่าติ้ว และนำรถพยาบาลมูลนิธิเพชรเกษม

เข้าตรวจสอบความเป็นมาตรฐานในระดับ BLS เพื่อขึ้นทะเบียนระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นหน่วยบริการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

มวลชน 01 รายงาน

%d bloggers like this: