วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยตามแนวชายแดน จ.เชียงราย

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยตามแนวชายแดน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมกับ นายอำเภอเชียงแสน, ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน และสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการรับตัวคนไทยที่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีความประสงค์จะขอเดินทางกลับประเทศไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ให้กับหน่วย เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังได้ร่วมกับหน่วยในพื้นที่ ทำการลาดตระเวนโดยเรือ ในแม่น้ำรวก เขตติดต่อระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา เพื่อตรวจความเรียบร้อยตามแนวชายแดน.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: