จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงผลปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรณีตรวจพบร้านอาหารและเครื่องดื่มฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงผลปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรณีตรวจพบร้านอาหารและเครื่องดื่มฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงผลปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเมืองเชียงใหม่

กรณีตรวจพบร้านอาหารและเครื่องดื่มฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการเปิดให้ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน รวมทั้งเน้นย้ำมาตรการห้ามเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ต้องให้ผู้ใช้บริการติดตั้งและลงทะเบียน ระบบ CM Chana ให้ครบทุกคนด้วย มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

สำหรับผลการตรวจสอบสถานบริการที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 แห่งพบว่า มีสภาพเป็นห้องปิด มีอัตราการไหลเวียนอากาศถ่ายเทเป็น 0 จึงเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อในสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการออกตรวจความเหมาะสมของสถานบริการต่าง ๆ และให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย ที่กำหนดให้ต้องมีการไหลเวียนอากาศ ไม่น้อยกว่า 10 เท่าของปริมาตรห้องต่อ 1 ชั่วโมงต่อไป.

%d bloggers like this: