วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // พัฒนาชุมชน เกาะสมุย จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ.

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ ให้แก่ อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชน และ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน ผู้พัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครเกาะสมุย โดยการประชุมในวันนี้ มีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน
• การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน
• การวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ทั้งนี้การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการ social distancing ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย 100% เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์ / ข่าว

%d bloggers like this: