จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินอำนวยความปลอดภัยทางถนนป้องกันโรคโควิด19

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินอำนวยความปลอดภัยทางถนนป้องกันโรคโควิด19

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินอำนวยความปลอดภัยทางถนนป้องกันโรคโควิด19
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
เวลา 0900 น -1030 น
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหิน
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงาน จนท ป้องกันไวรัสโควิด-19 ดูแลความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชนที่จุดตรวจขาเข้าและขาออก

ตามจุดตรวจ ดังนี้
1 จุดตรวจ ป้อมตำรวจ
ตรงข้ามท่าอากาศยานหัวหินขาเข้ากรุงเทพ
2 จุดตรวจบ่อฝ้าย เข้าหัวหิน
3 ตรวจจุดติดต้ังป้ายแกรนิตหน้ากิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน
4 รับบริจาคน้ำดื่มจาก
ผจก ธกส สาขาหัวหิน
ที่ว่าการอำเภอหัวหิน
ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
ขอขอบคุณทุกฝ่าย/ทุกท่าน

ทีมข่าวหัวหิน/รายงาน

%d bloggers like this: