ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (31 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 / ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างหอชมเมือง(รูปทรงโหวต) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา 900 โดยมีความก้าวหน้า ของงานก่อสร้างตามแผนงาน 40.71% มีความสูงล่าสุด 72.80 เมตร / และความคืบหน้าการเพิ่มพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

///////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ