วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัติยราชนารี โปรดเกล้าฯให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ มอบให้กับนายอำเภอเมืองนราธิวาส นายอำเภอตากใบ นายอำเภอยี่งอ นายอำเภอสุไหงโก-ลก และนายอำเภอบาเจาะ คนละ 200 ชุด เพื่อมอบต่ออีกทอดหนึ่งให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมาก ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ส่งผลให้เกิดอุทกภัย และมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 13 อำเภอ 70 ตำบล 620 หมู่บ้าน 37 ชุมชน มีผู้ประสบอุทกภัย 25,211 ครัวเรือน รวม 91,099 ราย จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัย และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ให้กับประชาชน ที่ประสบอุทกภัยภัย จนสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ

https://youtu.be/jOAkC6PQugw

%d bloggers like this: