บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) .. รณรงค์ป้องกันโควิด-19

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) .. รณรงค์ป้องกันโควิด-19

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) .. รณรงค์ป้องกันโควิด-19

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วม โรงพยาบาลลานนา รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 นายคมสัน สมวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริหารทุนมนุษย์ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต นำทีมพนักงาน ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์พนักงานและหน้าห้องน้ำ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ พนักงานทุกคน ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นหนึ่งในสถานประกอบการ ที่นำพนักงานและผู้ประกอบการร้านค้าในห้างทั้งหมด เข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 กับโรงพยาบาลลานนา และผลออกมาว่าไม่พบเชื้อ เมื่อเดือนธันวคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ .. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมสถานประกอบการนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลลานนาเพื่อสังคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: