ค่าย กาวิละ มทบ.33 ร่วมใจ.. รณรงค์ป้องกันโควิด-19

ค่าย กาวิละ มทบ.33 ร่วมใจ.. รณรงค์ป้องกันโควิด-19

ค่าย กาวิละ มทบ.33 ร่วมใจ.. รณรงค์ป้องกันโควิด-19

ค่าย กาวิละ มทบ.33 ร่วม โรงพยาบาลลานนา รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 หน้าห้องน้ำ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ทหารทุกนาย ที่มาใช้บริการ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมสถานประกอบการนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลลานนาเพื่อสังคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: