(คลิป) แม่สายประกอบพิธีเสี่ยงทายสีผ้าคาดเอว อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

(คลิป) แม่สายประกอบพิธีเสี่ยงทายสีผ้าคาดเอว อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

(คลิป) แม่สายประกอบพิธีเสี่ยงทายสีผ้าคาดเอว อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

//////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้ประกอบพิธีเสี่ยงทายสีผ้าคาดเอว อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมรานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช หน้าที่ว่าการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี นายดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสแม่สาย นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการอำเภอแม่สาย เข้าร่วมประกอบพิธีขึ้นตั้งขันหลวง เครื่องบูชาล้านนา อันเชิญดวงดวงวิณญาณพระเจ้าพรหมมหาราช โดยมีพ่อหนานสันต์ วุฒิเจริญ ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอแม่สาย เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเสียงทายสีผ้าคาดเอว ได้สีเหลือง และสีผ้าระบายดอกไม้ ที่จะประทับตกแต่งภายในงานประเพณีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ได้สี แดง ชมพู น้ำเงิน ในครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 ก.พ. ที่จะถึงนี้

///////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////////// รายงาน //////////////////////////

%d bloggers like this: