ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ทำบุญสลากภัต “วัดสวนดอก” เชียงใหม่

ทำบุญสลากภัต “วัดสวนดอก” เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานพิธีงานทำบุญสลากภัตวัดสวนดอก พระอารามหลวงประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศบุญกุศลให้บรรพชน บุพการีชน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ญาติสนิท มิตรสหาย เทพเทวา อารักษ์ พ่อเกิด แม่เกิด เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนสัมพเวสีทั้งหลาย มีพุทธศาสนิกชนร่วมอุทิศส่วนกุศลและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา