Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

(มีคลิป) เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ตามที่ ผู้บัญชาการกองทัพบก ได้กรุณาอนุมัติดำเนินการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชม. ที่ https:/rcm.rta.mith หรือแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารสังกัด ทบ. ที่เปิดรับสมัคร จำนวน 577 หน่วย ในวันและเวลาราชการ โดยหน่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ห้วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 66 – มกราคม 67 (ถึงวันคัดเลือกฯ วันสุดท้าย) ซึ่งสามารถเลือกหน่วยเข้ารับราชการได้ 577 หน่วยทั่วประเทศ ตามโควตาทหารกองประจำการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกวัน และ จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งสถานที่เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ จำนวน 77 แห่ง (29 จังหวัด) โดยไม่จำเป็นต้องไปเข้ารับการคัดเลือก ณ หน่วยที่สมัครเข้ารับราชการ การคัดเลือกฯ ดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จใน 1 วัน (การตรวจหลักฐาน การวัดขนาดร่างกาย และการตรวจโรค โดยกองทัพภาคที่ 1 – 4 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อทำการคัดเลือกทหารกองเกิน

นอกจากนี้ ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 ถึง 29 ปี บริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2539 – 2545) ซึ่งผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการสามารถกลับมาสมัครได้อีกด้วย

ในการนี้ พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยมการรับสมัครทหารกองประจำการด้วยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งได้ทำการสอบถาม พูดคุยกับผู้สมัครถึงความพร้อม ความต้องการที่จะเข้ารับราชการ และพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่นำบุตรหลานมาสมัครในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ามาสมัครจำนวนนับร้อย ทั้งจากที่ได้ลงทะเบียนไว้และเดินเข้ามาสมัครโดยไม่ได้ลงทะเบียนอีกจำนวนหนึ่ง.

ทรงวุฒิ ทับทอง