จ.ประจวบคีรีขันธ์/นายอำเภอหัวหินดำเนินคดีกับผู้จัดการให้มีการลักลอบเล่นการพนัน

จ.ประจวบคีรีขันธ์/นายอำเภอหัวหินดำเนินคดีกับผู้จัดการให้มีการลักลอบเล่นการพนัน

จ.ประจวบคีรีขันธ์/นายอำเภอหัวหินดำเนินคดีกับผู้จัดการให้มีการลักลอบเล่นการพนัน
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ สมาชิก อส. เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรหัวหิน

โดยนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน ได้มอบนโยบายและมอบหนังสือให้กับ พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน ตามข้อสั่งการของรัฐบาล ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ดำเนินคดีกับบุคลที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างถึงที่สุดและตรวจเยี่ยมพร้อมอบรมผู้กระทำความผิดให้มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองส่วนรวม อย่ากระทำการให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาด อันจะทำให้เสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ และชื่อเสียงของอำเภอหัวหิน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกำชับให้ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินคดีกับผู้จัดการให้มีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่ผิดกฎหมาย และเจ้าของบ้าน รวมทั้งนักพนันทุกคน ที่ทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อห้าม โดยไม่เกรงกลัวความผิดในข้อหาหนักที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และข้อห้ามทุกข้อหา โดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลคดีในชั้นศาล ให้นายอำเภอหัวหินทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ต่อจากนั้น ได้เดินทางพร้อม

พ.ต.ต.เสฐียรพงษ์ ไกรพินิจ สารวัตป้องกันปราบปราม ไปตรวจดูที่เกิดเหตุ ณ. บ้านเลขที่ ๑๐/๑๙๐ ซอยหัวนา ๑๙ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พบกับผู้ดูแลสถานที่จึงได้สั่งการห้ามมิให้ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อห้ามต่างๆ หากฝ่าฝืนก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีก และได้อบรมผู้ดูสถานที่ให้ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันกาแพร่ระบาดขอโรคโควิด-19 ห้ามกระทำเยี่ยงนี้อีกชนไก่ผิดกฎหมาย และเจ้าของบ้าน รวมทั้งนักพนันทุกคน ที่ทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อห้ามโดยไม่เกรงกลัวความผิดในข้อหาหนักที่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อห้ามทุกข้อหา โดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลคดีในชั้นศาล ให้นายอำเภอหัวหินทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ต่อจากนั้น ได้เดินทางพร้อม พ.ต.ต.เสฐียรพงษ์ ไกรพินิจ สารวัตป้องกันปราบปราม ไปตรวจดูที่เกิดเหตุ ณ. บ้านเลขที่ ๑๐/๑๙๐ ซอยหัวนา ๑๙ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พบกับผู้ดูแลสถานที่จึงได้สั่งการห้ามมิให้ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อห้ามต่างๆ หากฝ่าฝืนก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกและได้อบรมผู้ดูสถานที่ให้ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันกาแพร่ระบาดขอโรคโควิด-19
ห้ามกระทำเยี่ยงนี้อีกต่อไป

ทีมข่าวหัวหิน/รายงาน

%d bloggers like this: