สว. ชื่นชมมาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมฝากรัฐบาลพัฒนาแพลตฟอร์มให้ผู้พิการเข้าถึงได้ง่ายและสนับสนุนการสร้างงานให้แก่ผู้พิการ

สว. ชื่นชมมาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมฝากรัฐบาลพัฒนาแพลตฟอร์มให้ผู้พิการเข้าถึงได้ง่ายและสนับสนุนการสร้างงานให้แก่ผู้พิการ

สว. ชื่นชมมาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมฝากรัฐบาลพัฒนาแพลตฟอร์มให้ผู้พิการเข้าถึงได้ง่ายและสนับสนุนการสร้างงานให้แก่ผู้พิการ

.
วันที่ 25 มกราคม 2564 นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา กล่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ในขณะนี้ว่า มาถูกทางแล้ว การเปิดให้มีการลงทะเบียนเป็นการคัดคนที่ไม่มีคุณสมบัติออกตั้งแต่แรก จึงทำให้การลงทะเบียนหรือการเข้าถึงของประชาชน รวมถึงผู้พิการง่ายยิ่งขึ้น ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนเหมือนช่วงที่ผ่านมา ส่วนที่ต้องแก้ไขคือ ระบบรับลงทะเบียน หรือแพลตฟอร์มยังไม่ดีพอ ผู้พิการยังเข้าถึงได้ยาก จึงขอฝากผู้ที่พัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ขอให้คำนึงให้ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งรวมไปถึงผู้พิการด้วย และขอให้รัฐบาลควบคุมดูแลแพลตฟอร์มไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของประชาชนด้วย

.
ส่วนในระยะยาว การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงขอเรียกร้องรัฐบาลหากจะมีโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์โควิด ขอให้เปิดกว้างให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ สัดส่วนการรับทำงานของผู้พิการในหน่วยงานภาครัฐ หรือการสนับสนุนการสร้างงานให้แก่ผู้พิการ เช่น การจัดสถานที่ให้มาจำหน่ายสินค้าและบริการ การฝึกอาชีพ การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการมีงานทำและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#วุฒิสภา
#วุฒิสภาเพื่อประชาชน

%d bloggers like this: