วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุมพร // ผู้นำชุมชนออกตรวจแคมป์คนงานต่างด้าวพื้นที่บ้านนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 (ที่ผ่านมา) เวลา 18.00 น. กำนัน อนุพงษ์ ช่วยนุกิจ กำนันตำบลนาชะอัง ,นายเอกชนะ นวนละมัย นายกสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายภูวเศรษฐ์ สุวรรณนิภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ,ผู้ช่วยฯเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลนาชะอัง ,อสม.นาชะอัง ,เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุมชนนาชะอังได้

ลงพื้นที่แคมป์คนงานต่างด้าวชาวพม่าไม่มีเลขที่และไม่มีชื่อ บริษัท พบคนงานต่างด้าวชาวพม่า ประมาณ 30กว่า คน จึงเรียกแรงต่างด้าวมาทำการตรวจสอบใบอนุญาติพร้อมชี้แจงการใช้มาตรการควบคุมโรค และการดูแลตนเองโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวให้ป้องกันและการตรวจสอบตัวเอง เพื่อให้อยู่ในมาตรการการป้องกันมี่จังหวัดได้บังคับใช้ ทั้งนี้จังหวัดชุมพรยังไม่พบการติดเชื้อในระลอก 2 ในพื้นที่ แม้ว้าจะถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่สีแดงก็ตาม .

ข่าว//ภุชงค์ ทองมี

%d bloggers like this: