Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จ.จันทบุรี เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จ.จันทบุรี เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

วันนี้ ( 28 ธ.ค.62 ) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดย เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี นำพระภิกษุสงฆ์ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ตามบทเจริญพระพุทธมนต์ที่มหาเถระสมาคมกำหนด พร้อมทั้งร่วมบำเพ็ญสมาธิน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และ น้อมจิตเพื่อพิจารณาอันไม่ตั้งอยู่ในความประมาทของตนเองเป็นเวลา 89 วินาที ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป มหาเถรสมาคมจะเลื่อนการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ จากทุกวันที่ 28 เปลี่ยนมาเป็นทุกวันที่ 12 ของทุกเดือน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก