Uncategorized

พ่อเมืองสัตหีบปลุกกระแสชุมชนรักสุขภาพ

พ่อเมืองสัตหีบปลุกกระแสชุมชนรักสุขภาพเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์
จัดโครงการ “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์” ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง 13 ชุมชน ตลอดจนชมรมต่างๆ และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รวมแล้ว

กว่า 1,100 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยภายในงานไดจัดให้มี กิจกรรมการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคของนักเรียน การเต้น t26 การเต้นแอโรบิคจากชมรมแอโรบิค และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้ามือสอง สินค้าธงฟ้า/OTOP การให้บริการด้านสุขภาพจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านเขาคันธมาทน์ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ .

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก