Uncategorized

โรงเรียนสวนหม่อนโคราชร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับเหตุการณ์ห้างเทอมินอล21

โรงเรียนสวนหม่อนโคราชร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับเหตุการณ์ห้างเทอมินอล21

ที่หน้าเสาธงโรงเรียนสวนหม่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา08.00 น นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนหม่อนพร้อมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 592คน ร่วมทำกิจกรรมร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับเหตุการณ์ห้างเทอมินอล21 โดยครูและนักเรียนทุกคนได้ยืนไว้อาลัยพร้อมทั้งนั่งสมาธิแผ่เมตตา อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้กับทุกคนในเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อการสูญเสีย จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของเมืองโคราชที่ผ่านมา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และผู้บาดเจ็บทุกท่าน

นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนหม่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และผู้บาดเจ็บทุกท่าน ขอขอบคุณ และชื่นชมทุกแรงกายแรงใจ ของผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน ขอส่งกำลังใจ ให้พี่น้องชาวโคราชทุกคน ในนามคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนหม่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา