Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จ.จันทบุรี จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา และ หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนการกีฬา ยกระดับ จันทบุรีเมืองกีฬา

จ.จันทบุรี จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา และ หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนการกีฬา ยกระดับ จันทบุรีเมืองกีฬาเมื่อค่ำวานนี้ ( 27 ธ.ค.62 ) ที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงาน วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระปรีชาสามารถทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จ และเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการกีฬา ที่มีผลงาน และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีในปี 2562

ที่ผ่านมา ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ชมรมกีฬา สโมสรกีฬา อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมมือร่วมใจกันทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ เสียสละ เวลาอันมีค่าในการทำงานอย่างหนัก จนผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ส่งผลให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ได้รับการพิจารณาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบเงินรางวัลผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรีและประเทศไทย ในการแข่งขันรายการต่างๆทั้งในส่วนของการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ การมอบรางวัลดีเด่นทางด้านกีฬา ประจำปี 2562

และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านกีฬาของชมรมกีฬา สโมสรกีฬาอำเภอ สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการพิจารณารางวัล ประกอบด้วย รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย ได้แก่ นายวารุฒ เนตรพงษ์ นักกีฬายูยิตสู นักกีฬาดีเด่นหญิง เด็กหญิงนันณภัทร คนเจริญไกร นักกีฬาคริกเก็ต รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายดีเด่น ได้แก่นายธีรเดช พลสุวรรณ นักกีฬาวูซู เจ้าของผลงาน 4 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ รางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงดีเด่น เด็กหญิง จิดาภา แย้มงามเหลือ นักกีฬาวูซู เจ้าของผลงาน 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากบุรีรัมย์เกมส์ รางวัลนักกีฬาประชาชนชายดีเด่น

ได้แก่ นาย วารุฒ เนตรพงษ์ นายธรรมนูญ โปไธสง แชมป์โลกยูยิตสูประเภทดูโอ รางวัลนักกีฬาคนพิการชายดีเด่น นายเด่นภูมิ คชรังค์ นักกรีฑา ผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากน้ำกกเกมส์ นักกีฬาคนพิการหญิงดีเด่น นางสาว เป็นสุข แสนทวีสุข นักเทเบิลเทนนิส ผลงาน 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง กีฬาน้ำกกเกมส์ นักกีฬาสูงอายุชายดีเด่น นายแสวง สินทอง นักกรีฑา ผลงาน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รมย์บุรีเกมส์ นักกีฬาสูงอายุหญิงดีเด่น นางวรรธนันท์ พลอยแหวนรัตนา นักกรีฑา ผลงาน 1 เหรียญทอง รมย์บุรีเกมส์ ผู้ฝึกสอนชายดีเด่น นายวิเชียร พลสุวรรณ ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู ผลงาน 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากบุรีรัมย์เกมส์ ผู้ฝึกสอนหญิงดีเด่น นางสาวฌานิกา เพ็ญวงษ์ กีฬาวูซู ผลงาน 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากบุรีรัมย์เกมส์ สโมสรกีฬาอำเภอดีเด่น สโมสรกีฬาอำเภอแหลมสิงห์ ชมรมกีฬาดีเด่น ชมรมกีฬาวูซู ผู้ฝึกสอนพัฒนาดีเด่น นายบุญกล้า สว่างแสง ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก