กาฬสินธุ์ถือฤกษ์ดีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ถือฤกษ์ดีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ถือฤกษ์ดี 09.09 น.เปิดป้ายสำนักงาน หลังเปลี่ยนชื่อใหม่ จากเดิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 24 พร้อมเดินหน้าพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายปริญญา จุฑาสงฆ์ นายสุดใจ สุปัญบุตร นายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นำพวงมาลัยถวายสักการะแด่พระพุทธนิมิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เนื่องในโอกาสป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

จากนั้นนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหารทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ หลังจากมีการประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่ จากเดิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 24 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดยถือฤกษ์ดีมงคลเวลา 09.09 น.ในการทำพิธีเปิด

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ทำพิธีเปิดป้าย พร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 62 เขต ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาทั้ง 62 เขต ที่มีการจัดกิจกรรมดีๆในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจากเดิม 42 เขต และชื่อสำนักงานลงท้ายด้วยตัวเลข เป็น 62 เขต และชื่อสำนักงานลงท้ายด้วยชื่อจังหวัด ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่ทุกคนภูมิใจ เนื่องจากมีเขตพื้นที่ฯ เพิ่มขึ้นอีก 20 เขต ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเรื่องคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น เพราะจะมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลจังหวัดที่ยังไม่มีเขตฯ ซึ่งจะส่งผลในการเติมเต็มในการพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป

%d bloggers like this: