พช.พบพระ : “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบที่ 2

พช.พบพระ : “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบที่ 2

พช.พบพระ : “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบที่ 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานจัดกิจกรรม Kick off ปลูกผักสวนครัวสร้างกระแสการรับรู้ ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ผู้นำต้องทำก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในอำเภอพบพระ ปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด
โดยมี นายอนันต์ เลิศแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอพบพระพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ อาธิ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ

หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ฯลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ บ้านพักนายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
นอกจากนี้ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นกล้าพันธุ์ผักให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี และผู้นำอช.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

%d bloggers like this: