ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ชมรมจิตอาสาผู้สูงอายุล้านนา จัดกิจกรรมผู้สูงวัยหัวใจสมาร์ท ที่ลานประตูท่าแพ

 

เย็นวานนี้  21 เมษายน 67 ที่ ลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรม ผู้สูงวัยหัวใจสมาร์ท ที่ชมรมจิตอาสาผู้สูงอายุล้านนาจัดขึ้นทะเบียน ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ต้อนรับทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้จักกัน พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ สร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการลดปัญหาในครอบครัว เช่น ผู้สูงอายุมักจะหงุดหงิด อารมณ์เปลี่ยแปลงง่าย ทะเลาะกับคนในครอบครัว

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ล้านนา และการประกวดนางงามผู้สูงอายุ Queen Lanna Volunteer Season1เป็นการประกวดผู้สูงวัยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสวยงาม สมวัย มีอนามัยดี อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของสตรีแห่ง ล้านนา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมดี ๆ ได้ทำร่วมกัน

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน  รายงาน