จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงที่วัดมหาธาตุวรวิหาร

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงที่วัดมหาธาตุวรวิหาร

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาสีสนามหลวง โดยจังหวัดราชบุรีได้กำหนดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 ส่วนครั้งหลัง พร้อมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ภายในพิธีมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมีข้าราชการพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีด้วย สำหรับการสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อวัดผลทางบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: