ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันที่ 14 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดลำปาง คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง หมอกควัน PM 2.5 และการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าโอกาสนี้ คณะฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง หมอกควัน PM2.5 และการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า ตลอดจนรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข

จากนั้น เยี่ยมชมการดำเนินการของอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการตามมาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา” และชมการสาธิตการทำแนวกันไฟและการดับไฟ โดยคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา” การทำแนวกันไฟ และการดับไฟ ตลอดจนรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: