วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กาฬสินธุ์ฉีดพ่นยาเข้มมาตรกรป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจเที่ยวงานกาชาด

กาฬสินธุ์ฉีดพ่นยาเข้มมาตรกรป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจเที่ยวงานกาชาด

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาร่วมงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดการจัดงาน 10 วัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ หยุดโควิด ไม่หยุดเศรษฐกิจ สืบสานงานประเพณี
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางจีระนันท์ ธารไชย ผอ.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในบริเวณการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ก่อนเริ่มพิธีเปิดงานในช่วงเย็นวันนี้เวลา 18.00 น.ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของทางจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน
ทั้งนี้ สำหรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ภายในงาน นอกจากจะมีการฉีดพ่นยาน้ำฆ่าเชื้อโรคในช่วงเช้าเวลา 09.00 น.ทุกวันตลอดการจัดงาน 10 วัน โดยได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 4,000 ลิตร จากทางจังหวัดกาฬสินธุ์ และอบจ.กาฬสินธุ์แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านค้าทั้งในงานและบริเวณรอบการจัดงานทุกวัน ตลอดจนการให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ภาคเอกชน ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้ง การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในการเข้า-ออก งานทุกครั้ง และการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”รวมทั้งประเมินสถานการณ์ทุกวัน
สำหรับงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ทาง จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -25 มีนาคม 2564 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) หลังเลื่อนการจัดงานจากเดิมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 7 มีนาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนภาคประชาชนและมีมติร่วมกันจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการนำรายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ หยุดโควิด ไม่หยุดเศรษฐกิจ สืบสานงานประเพณี

%d bloggers like this: