วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุโขทัย KICK OFF โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่ป่าตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า

สุโขทัย KICK OFF โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่ป่าตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า

วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีหน่วยงานราชการ กลุ่มเครือข่ายจิตอาสา และภาคประชาชนในพื้นที่โดยรอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ในพื้นที่ป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่ป่าตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการชิงเก็บและนำเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์พื้นที่ และลดวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ที่สำคัญเป็นการลดการเผาในที่โล่งในพื้นที่และลดอัตราการเกิดไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)

เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามนำมาใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดิน และนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้เยี่ยมชมลูกเลียงผาน้อยที่พบเจอในป่าที่เกิดพลัดหลงจากแม่และเจ้าหน้าที่ได้นำกลับมาเลี้ยงไว้ ซึ่งสภาพผืนป่าในพื้นที่รับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ยังอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์มาก จึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้ตั้งชื่อให้ลูกเลียงผาน้อยว่า “เจ้าขุนไกร”โดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี และหากโตขึ้นจนแข็งแรงมากกว่านี้ จะได้นำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: