เทศกาลโคมยี่เป็ง เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๕ “ ตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง “


ฝากประชาสัมพันธ์ครับ ส่วนวันแถลงข่าวจะเรียนเชิญสื่อมวลชนอีกครั้งครับ
เทศกาลโคมยี่เป็ง เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๕ “ ตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง “
ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ ตระหนักถึงคุณค่าของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ เทศกาล โคมยี่เป็ง “ ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบทอดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง วางแผนมาเที่ยวเทศกาล โคมยี่เป็งที่จะขึ้นเร็วๆนี้