วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นขวัญกำลังใจไล่โควิด 19

สวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นขวัญกำลังใจไล่โควิด 19

ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทสวดรัตนสูตร มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 11 พ.ค.64 ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี โดย เจ้าคุณพระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธัมมโชโต) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์บทสวดรัตนสูตร โดยพบว่ามีประชาชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยาเข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ไม่มากนัก ท่ามกลางการระวังป้องกันตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทอันตรายทั้งมวล ให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มหาเถรสมาคม จึงมีมติดังกล่าวขึ้น เพื่อให้วัด จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกันดังกล่าวทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: