เพชรบูรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรพริกราคาตกต่ำจากโควิด-19 รับซื้อพริกจากเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อน

เพชรบูรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรพริกราคาตกต่ำจากโควิด-19 รับซื้อพริกจากเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อน

13 พ.ค. 64 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รองเสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง, รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 36, ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เข้ารับซื้อพริกจากเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายพริกสดได้
นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง มณฑลทหารบกที่ 36 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ร่วมบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกจินดาแดงรับซื้อพริกสดของเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายพริกสดได้ ส่งผลให้สินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ
สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้มีการสั่งซื้อพริก จำนวน 4,180 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 32,010 บาท โดยซื้อพริกจินดาแดง กิโลกรัมละ 8 บาท และพริกจินดาเขียว กิโลกรัมละ 7 บาท แยกเป็น กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองรับซื้อ 1,560 กิโลกรัม มณฑลทหารบกที่ 36 จำนวน 520 กิโลกรัม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 จำนวน 1,100 กิโลกรัม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จำนวน 1,000 กิโลกรัม โดยจะมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดฤดูกาลพริกสดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกสด

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

%d bloggers like this: