วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รับมอบเครื่องออกซิเจน high flow พระราชทาน

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รับมอบเครื่องออกซิเจน high flow พระราชทาน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64 พลเรือตรีชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ประกอบพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน high flow พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องออกซิเจน High flow แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเพิ่มโอกาส การรอดชีวิตของผู้ป่วย COVID 19

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: