วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // “โครงการแก้มลิงสระบัว” อ.พุนพิน คืบหน้าไปมาก ผู้ว่าฯวิชวุทย์ ตรวจเยี่ยมคาดแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้ชาวบ้านในระยะยาว .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

เมื่อเวลา 13.55 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้า สนง.ปภ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) ในพื้นที่ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน เพื่อกักเก็บน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี รายงานว่าโครงการแก้มลิงสระบัว เป็นการขุดลอกพื้นที่สาธารณประโยชน์ ประมาณ 750 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ เป็นการทำที่ให้น้ำอยู่สามารถกักเก็บน้ำ ได้ประมาณ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ 257,015,300 บาท ซึ่งเป็นการดำเนินของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561 ขณะนี้ได้ก่อสร้างไปแล้ว 86 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 นี้ และจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน และ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม มีราษฎรได้รับผลประโยชน์ 600 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ได้ขอให้โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนช่วงปลายปี ซึ่งคาดว่าจะแก้ไข ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ในระยะยาว และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งแก้ปัญหาให้กับประชาชน .

%d bloggers like this: