หนองบัวลำภู – กองทัพภาคที่ 2 โดย รอง แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ“โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

หนองบัวลำภู – กองทัพภาคที่ 2 โดย รอง แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ“โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนกุดหานสามัคคี ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

________ เมื่อ 12 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.สวราชย์ แสงผล รอง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี พล.ต.บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมด้วย พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังการกรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับ ผู้อำนวยการ – คณะครูนักเรียนโรงเรียนกุดหานสามัคคี, ตัวแทนหน่วยงาน/ส่วนราชการ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู, อสม. และ อาสาสมัครกิจการพลเรือนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกุดหานสามัคคี ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในห้วงก่อนเปิดเรียน
________ในโอกาสนี้ รอง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา การออกแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับนักเรียนทุกคน ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร มีจิตสำนึกที่ดี มีภูมิคุ้มกันในตัว ดำเนินชีวิตเป็นอยู่อย่างความพอเพียง โดยการให้ความร่วมมือกันทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐและองค์กรท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน
________ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 8 ยังได้จัดกำลังพลจิตอาสา และชุดช่าง จาก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เข้าดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม กระเบื้องหลังคา, เปลี่ยนประตูห้องน้ำ, ติดกระจกเงาที่แปรงฟัน, เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า, ซ่อมก๊อกน้ำ ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวก ให้กับน้องๆ นักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2564

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: