Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด..รองผู้ว่าเมืองรัอยเอ็ดตรวจเยี่ยม.ให้กำลังใจ!!!

ร้อยเอ็ด..รองผู้ว่าเมืองรัอยเอ็ดตรวจเยี่ยม.ให้กำลังใจ!!!

วันจันทร์ที่( 2 ธันวาคม 2562) เวลา 09.45 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของให้กำลังใจ พร้อมทั้งตักเตือนเเละให้คำแนะนำ แก่นางนวลจันทร์ ฐานสินเพิ่ม อายุ 33 ปี แม่ของเด็กที่ตกเป็นข่าว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ว่าถูกล่ามโซ่กับต้นไม้ บริเวณริมคลองคูเมือง (คุ้มสระบัว) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถกระทำได้ ซึ่งการนี้นางนวลจันทร์ฯ ได้รับทราบถึงการปฏิบัติ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งกล่าวว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก โดยมีนางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ร่วมคณะในครั้งนี้

############
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน