สุราษฎร์ธานี // “ปลอดจากสีแดง” โควิดเริ่มพ่าย..! สุราษฎร์ฯ ดีวัน-ดีคืน ผลจากความร่วมมือแต่ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการต่อเนื่อง .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สสจ.สุราษฎร์ธานี ได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่มีจำนวน 10 ราย แยกเป็นอำเภอเมืองฯ 1 ราย และอำเภอกาญจนดิษฐ์ 9 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายเป็นชายวัย 75 ปีจากอำเภอบ้านนาสาร สรุปได้ดังนี้

• ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย
• ติดเชื้อสะสม 1,827 ราย
• รักษาหาย 1,410 ราย
• รวมผู้เสียชีวิต 12 ราย

แยกเป็นสีตามอำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้
• สีเขียว 9 อำเภอคือ อ.ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง วิภาวดี พุนพิน บ้านนาเดิม บ้านนาสาร พระแสง และ อ.ชัยบุรี
• สีเหลือง 8 อำเภอคือ อ.เกาะสมุย เกาะพะงัน ดอนสัก บ้านตาขุน พนม คีรีรัฐนิคม เคียนซา และ อ.เวียงสระ
• สีส้ม 2 อำเภอคือ อ.เมืองฯ และ กาญจนดิษฐ์ .

%d bloggers like this: