วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับ พล.ต.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง ผอ.รมน.ภาค1

กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับ พล.ต.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง ผอ.รมน.ภาค1

…………………เมื่อ 15 มิ.ย.64
นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรีพร้อมด้วย
พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ปราจีนบุรี/รอง ผบ.มทบ.12., นายอำเภอเมือง., นายอำเภอประจันตคาม., หน.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่., ปภ.ปจ. และ คณทำงานทั้ง 5 ด้าน ให้การต้อนรับ พล.ต.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง ผอ.รมน.ภาค1 หัวหน้าคณะการตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานโครงการกำกับติดตาม และ ประเมินผลแผนตำบล มั่งคง มั่งคั่ง

ยั่งยืน และตรวจเยี่ยมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่
ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้คณะฯ ได้
เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึก
ของเครือข่าย อาสาป้องกันช้างป่าบุกรุก ณ บ้านวังน้ำขุ่น ต.เนินหอม และเยี่ยมชมตำบลต้นแบบ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี

%d bloggers like this: