Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สืบสานพระราชดำริ สู่มิติความมั่นคงด้านอาหาร อย่างยั่งยืน”

“มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สืบสานพระราชดำริ สู่มิติความมั่นคงด้านอาหาร อย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ ในห้วงเดือน พ.ย. 66 จำนวน 37 นาย ณ อาคารยอดทัพ พล.ร.7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เพื่อให้ทหารที่ปลดประจำการ นำไปปลูกไว้บริโภคและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เครือญาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน หันมาทำเกษตรปลอดภัย และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค และจำหน่ายออกสู่ตลาด รวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับทหารที่ปลดประจำการไปแล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง