วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเสลภูมิ

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเสลภูมิ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ , นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเงินในการซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 50,000 บาท ให้กับอำเภอเสลภูมิ

ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ นางมลิวรรณ มาโยธา ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 2 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชน และอสม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านฯครั้งนี้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

%d bloggers like this: