รพ.พิงค์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีนต่างชนิด ยื่นยันชนิดเดียวกันถูกต้อง

รพ.พิงค์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีนต่างชนิด ยื่นยันชนิดเดียวกันถูกต้อง

ล่าสุดโรงพยาบาลนครพิงค์ แจงว่านับตั้งแต่ที่จ.เชียงใหม่ได้เริ่ม kick off การฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นมา รพ.นครพิงค์ ได้ทำการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 9 วัน ให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้ว 10,464 คน เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 3,156 คน ซิโนแวค 7,308 คน โดยรพ.นครพิงค์ได้มีการจัดให้มีการตรวจทานความถูกต้องของชนิดวัคซีนที่จะฉีดในทุกขั้นตอน การให้บริการ ตั้งแต่จุดคัดกรอง,จุดลงทะเบียน,มีการแยกจุดฉีดตามชนิดของวัคซีนและมีป้ายกำกับชนิดวัคซีนในทุกช่องฉีดอย่างชัดเจน

จากกรณีที่มีข่าวว่า มีผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนที่รพ.นครพิงค์แล้วได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนคนละชนิดกับวัคซีนเข็มที่ 1จากการตรวจสอบ serial number แล้วพบว่า วัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีนซิโนแวค ชนิดเดียวกันถูกต้องทั้ง 2 เข็ม แต่ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการลงบันทึกข้อมูลชนิดวัคซีนในฐานข้อมูลทำให้ข้อมูลในใบรับรองมีความคลาดเคลื่อน รพ.นครพิงค์ขอยืนยันในความถูกต้องของชนิดวัคซีนที่ฉีด แต่ต้องขออภัยในความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูล ที่เกิดขึ้นรพ.นครพิงค์จึงได้ปรับแนวทางในขั้นตอนการลงข้อมูล โดยจะใช้การสแกนบาร์โค้ดแทนการคีย์ข้อมูล,เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบใบรับรองโดยการแนบกล่องวัคซีนให้ผู้รับบริการเพื่อใช้ตรวจสอบ serial number ก่อนออกใบรับรองเพื่อลดความคลาดเคลื่อนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: