วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดชลบุรี รอง ผวจ.พร้อมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของอำเภอเกาะจันทร์

จังหวัดชลบุรี รอง ผวจ.พร้อมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของอำเภอเกาะจันทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของอำเภอเกาะจันทร์

ที่ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธาน พร้อมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2564 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของอำเภอเกาะจันทร์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ที่ผ่านการคัดสรรในเบื้องต้นจากคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จำนวน 1 กิจกรรม คือ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ได้แก่ นางโชติมณี ไววรกิจ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเกาะจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ และเสียสละ

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทำน้ำสมุนไพรเพื่อบริโภคและจำหน่าย หรือการเป็นผู้ส่งเสริมอาชีพ เช่นการทำขนมทองม้วน หรือการทำไข่เค็ม จากนี้ยังมีการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: